Bag Rentista står vi, Anne Marie Preisler og Charlotte Alring. Vi har begge en baggrund indenfor salg og marketing og mest af alt deler vi en fælles passion for at ændre vores alle sammens tøjforbrug. 

I 2019 skiftede vi derfor en sikker 'corporate' hverdag ud med iværksætter-tilværelsen og stiftede Rentista, Rentista Vintage og Rentista OneTime. 

Visionen med Rentista er, at gøre op med den brug-og-smid-væk-kultur, som vi synes har taget overhånd, dels i vores eget tøjforbrug og dels i tøjbranchen helt generelt. 

Det tøj vi køber, bliver i gennemsnit kun anvendt syv gange, så hvorfor ikke deles om alt det lækre tøj og sikre at det anvendes 20 eller 40 gange inden vi skiller os af med det. Derfor giver det rigtig god mening at leje sit nye tøj i stedet for at eje det.

Inspireret af lignende koncepter fra udlandet, fandt vi på idéen til Rentista: Rent + Fashionista. 

Behovet for at tage noget nyt og smart tøj på, vil nemlig altid være hos os, men vi bliver nødt til at (for-) bruge tøj helt anderledes, end vi gør i dag.

Alt andet er spild af penge og spild af klodens ressourcer. 

Kom med og vær en del af den nye leje-revolution!